سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد عامری – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور – واحد تخصصی تولید همزمان برق و گرما
سیدرضا شمشیرگران – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور – واحد تخصصی تولید همزمان برق و گرما
مهران سبابه – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور – واحد تخصصی تولید همزمان برق و گرما

چکیده:

محاسبه نسبت چرخش در بویلرها یکی از پارامترهای کلیدی در طراحی آنها می باشد . در این مقاله ضمن بررسی چرخش در لوله های بویلر بازیاب حرارت و روابط مربوط، یک بسته نرم افزاری جهت محاسبه نسبت چرخش در یک بویلر بازیاب حرارت با لوله های قائم ارائه گردیده است . نتایج محاسبات که با داده های واقعی ( مربوط به بویلر بازیاب جزیره کیش ) مقایشه شده حداکثر خطای این نرم افزار را برای محاسبات مذکور %۶/۵ نشان داده است . در نتیجه براحتی می توان این نرم افزار را برای محاسبات چرخش بویلر بازیاب با لوله های قائم به کار گرفت .