سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید محمدعلی زمردیان – استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
حسین جوادزاده – کارشناسی مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

محاسبه نشت از زیر پی سدها یکی از مسائل مهم در طراحی سد بشمار می رود. یکی از روشهای محاسبه نشت روش حل تقریبی اپسیلون می باشد. این روش می تواند خصوصیات جریان نظیر دبی جریان و گرادیان خروجی را در یک سیستم خاک دو یا چندلایه محاسبه نماید. پارامترهای موثر در برآورد این خصوصیات عبارتند از: ضخامت لایه خاک، هدایت هیدرولیکی خاک، عرض سد و طول پرده سپر که با توجه به این خصوصیات منحنی هایی تحت عنوان منحنی های اپسیلون جهت برآورد دبی جریان و گرادیان خروجی رسم شده است. در این تحقیق منحنی های اپسیلون برای یک خاک دو لایه با ضخامت یکسان و نسبت هدایت هیدرولیکی های متفاوت و همچنین عرض سد و طول پرده سپرهای مختلف با استفاده از نرم افزار SEEP/W محاسبه و دوباره رسمگردید و نتایج با منحنی های اصلی مقایسه گردید. که منحنی های بدست آمده همخوانی بسیار خوبی با منحنی های اصلی نشان می دهد. لازم به ذکر است که در این تحقیق بدنه ی سد نفوذناپذیر در نظر گرفته شده است.