مقاله محاسبه نظري نيروي لحظه اي چين خوردگي در ستونهاي مربعي تک سلولي تحت بار محوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مدرس (فني و مهندسي مدرس) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: محاسبه نظري نيروي لحظه اي چين خوردگي در ستونهاي مربعي تک سلولي تحت بار محوري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيروي لحظه اي
مقاله چين خوردگي
مقاله ستون مربعي تک سلولي
مقاله هاني کمب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك نژاد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: مسلمي ناييني حسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهروش اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، رابطه اي براي محاسبه نيروي لحظه اي چين خوردگي براي ستون تک سلولي مربعي زير بار محوري ارایه مي شود. اساس اين رابطه، تعريف و تحليل «سازوکار اساسي چين خوردگي» و محاسبه نيروي متوسط چين خوردگي است. براي اين منظور مجموع نرخ انرژيهاي تلف شده بر اثر خمش حول مفصل هاي افقي و مورب و نيز نرخ انرژي تلف شده بر اثر تغيير شکلهاي انبساطي، با نرخ کار خالص انجام شده توسط نيروي خارجي بر روي سازه برابر قرار داده مي شود. رابطه به دست آمده مي تواند نمودار نيروي لحظه اي چين خوردگي را بر حسب مسافت چين خوردگي و بر حسب زاويه چين خوردگي با دقت مناسبي پيش بيني کند و به جاي مقدار ميانگين نيروي چين خوردگي، مقدار نيرو را در هر لحظه تخمين مي زند. نتايج به دست آمده با نتايج تجربي مقايسه و تطابق خوبي مشاهده شده است.