سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رسول قنبری – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
فرهاد شهبازی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله قصد دا ریم با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوی بهینه شده ، توسط روش چند هیستوگرام ، و همچنین روش مقیاس بندی اندا زه محدود، به بررسی خواص بحرانی مدل آیزینگ دو بعدی، روی یک شبکه مربعی، با برهمکنش همسایه های اول پاد فرو مغناطیسی، و همسایه های دوم فرو مغناطیسی، در حضور میدان مغناطیسی خارجی بپردازیم . در این بررسی به ازاء مقادیر متفاوت میدان مغناطیسی ، روی شبکه هایی با ابعاد متفاوت ، و شبیه سازی گذار فاز ، نماهای بحرانی را محاسبه، و در نتیجه ، مرتبه گذار فازهای موجود در مدل اشاره شده و احتمال وجود نقطه سه بحرانی را بررسی می کنیم .