سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس لطفی وناشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

متد حلقه چند لایه ای برای محاسبه نگهداری تونلهای عمیق با فرم دایره در صورتیکه تونل توسط لایه هایی ( با شعاع های مختلف ) احاطه شده باشد بکار رفته و ابزار مؤثری بشمار میرود. لایه های اطراف تونل میتوانند اجزاءسیستم نگهداری تونل (از نوع ساده یا ترکیبی) و زونهای تحکیمی یا تضعیف شده پشت نگهداری و توده سنگ باشند. در مقاله مزبور در ابتدا پایه تئوری و سپس مراحل محاسباتی متد فوق شرح داده شده است. در پایان نیز مثالی برای محاسبه نگهداری تونل اب جیرفت و قمرود ارائه شده است.