سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امید امینی – کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان جهانشاهی – کارشناسی ارشد سازه های ابی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید احسانی – کارشناسی ارشد عمران سد و شبکه دانشگاه بیرجند

چکیده:

در طرح شبکه آبیاری جیرفت و اجرای کانال های مدرن، هدف از اجرای طرح تحت پوشش قرار دادن ۱۴۱۰۰ هکتار از اراضی بیان شده است ولی تاکنون که حدود حداقل سه سال از بهره برداری کانالهای مدرن می گذرد، رقم فوق محقق نشده است. در حال حاضر کانالهای مدرن شبکه آبیاری جیرفت تنها حدود ۲۱۰۰ هکتاررا تحت پوشش خود قرار داده اند که با اهداف طرح فاصله بسیار زیادی دارد.جهت بررسی عوامل عدم دستیابی به اهداف طرح نیاز است که ما نیاز ابی گیاهان و الگوی کشت منقه را بدست اوریم. برای محاسبه نیاز آبی گیاهان به چند طریق زیر می توان عمل شد: ۱- استفاده از سندهای ملی آب و نرم افزار مربوطکه توسط وزارتجهاد کشاورزی و سازمان هواشناسی کشور. ۲- استفاده از نرم افزار Cropwat 3- استفاده ازفرمول های ساخته شده و مورد تایید موجود. با توجه به محاسبات انجام شده می توا ن نتیجه گرفت که این کانال با این ظرفیت (حداکثر ۷ متر مکعب در ثانیه) و با این الگوی کشت حداکثر فقط توانایی تحت پوشش قرار دادن ۲۹۶۳/۸۵ هکتار از اراضی را دارد و تنها گزینه ممکن جهت افزایش سطح زیر کشت و اراضی تحت پوشش، استفاده از روشهای آبیاری مدرن می باشد که معمولا دارای راندمان بهتر و بالاتری نسبت به روشهای موجود می باشند.