سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا خسروی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهشکده هوادریا
حسن فروزانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهشکده هوادریا

چکیده:

یکی از مسائل موجود در اسکله ها، سکوها و به طور کلی سازه های دریایی که درچند دهه اخیر مورد توجه بوده است، تحلیل این نوع سازه ها در مقابل بارهای وارده است. به دلیل وجود امواج و ضربه های ناشی از این امواج آنالیز دینامیکی سازه های دریایی اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، امواجی که درحوزه خلیج فارس در اثر وزش باد تولید می شوند، مورد مطالعه قرار گرفته، سپس نیروی های هیدرودینامیکی حاصل از ضربه امواج آب که به سکو اعمال می شود به صورت عددی محاسبه شده است. این جریان مغشوش، غیر دائم و با لحاظ نیروهای جاذبه، کشش سطحی و لزجت سیال و همچنین جریان هوای اطراف پایه های سکو بررسی شده است. دقت نتایج حل عددی درمقایسه با حل های تحلیلی و نتایج تجربی بسیار خوب است.