سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا خسروی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهشکده هوادریا
حسن فروزانی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر – پژوهشکده هوادریا

چکیده:

یکی از مسائل موجود در اسکله ها، سکوها و به طور کلی سازه های دریایی که در چند دهه اخیر مورد توجه بوده است، تحلیل این نوع سازه ها در مقابل بارهای وارده است . به دلیل وجود امواج و ضربه های ناشی از این امواج آنالیز دینامیکی سازه های دریایی اجتناب ناپذیر است . در این مقاله، امواجی که در حوزه خلیج فارس در اثر وزش باد تولید می شوند، مورد مطالعه قرار گرفته، سپس نیروهای هیدرودینامیکی حاصل از ضربه امواج آب که به سکو اعمال می شود، به صورت عددی محاسبه شده است . این جریان مغشوش، غیردائم و با لحاظ نیروهای جاذبه، کشش سطحی و لزجت سیال و همچنین جریان هوای اطراف پایه های سکو بررسی شده است . دقت نتایج حل عددی در مقایسه با حل های تحلیلی و نتایج تجربی بسیار خوب است .