سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید میثم موسوی راد – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
سیدحمید سادات حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حسن صیادی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

یکی از جنبه های مهم یک جسم در حال حرکت، کنترل و حفظ حرکت آن به منظور حرکت در یک مسیر مستقیم م یباشد. نگهداری حرکت یک زیردریایی در مسیر مستقیم نیاز به اطلاعاتی در مورد نیروهای هیدرودینامیکی وارد بر آن دارد. با دانستن نیروها و ممانهای وارد به جسم از طرف سیال، م یتوان قابلیت حفظ مسیر را در زیردریایی تقویت کرد. مهمترین پارامتر موثر بر این نیروها، شکل بدنه زیردریایی و متعلقات آن می باشد. در این مقاله، جریان سه بعدی اطراف زیردریایی با متعلقات و بدون متعلقات آن مدلسازی شده است و در نهایت نیروها و ممانهای مختلف و تاثیر اجزا زیردریایی بر روی این نیروها و ممانها مورد بررسی واقع شده است. بعلاوه نتایج در زوایای حمله و در سرعت های مختلف برای زیردریایی بدست آمده است. نتایج بدست آمده می تواند در طراحی هیدرودینامیکی زیردریایی موثر واقع شود.