سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود سلیمی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
محسن اصفهانیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
نیما راسخ صالح – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مکانیک
جهاندار ایزدی – مدیر تحقیق و توسعه فولاد مبارکه

چکیده:

در این مقاله به کمک روابط پایه ایحاکم بر نورد سرد و نیز به کمک فرضیات مبتنی بر نتایج تجربی کارخانه فولاد مبارکه، از روش تحلیل قاچی تعمیم یافته به محاسبه تنش وارد بر قاچ، توزیع فشار وارد بر ماده در منطقه تماس پلاستیک و نیز نیروی لازم برای نورد طولی ورقپرداخته شده است. پدیده تخت شدگی غلتک ها در ناحیه تماس، تغییر شکل اولیه الاستیک قاچ در ناحیه تماس در نظر گرفته شده اند. همچنین تعیین مکانیزم اصطکاک موجود و ضریب اصطکاک مورد استفاده و برخی تقریب زنیهای مثلثاتی بر مبنای اطلاعات تجربی در نورد سرد انجام پذیرفته است. در طی استخراج معادلات مقاله حاضر علاوه بر نکیه بر اصول اساسی شکل دهی فلزات و تئوری حاکم، تجربه عملی نقش اساسی در انتخاب پارامترهای موثر در نورد سرد را ایفا نمود.