سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نوروز محمدنوری – استادیار – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک
سیدمجتبی رضوی – کارشناس ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله نیروی درگ ناشی از جریان یکنواخت آرام روی صفحه تخت با طول m ۱ برای RE=1000 با استفاده از روش تابع انرژی محاسبه شده است . داده های مورد استفاده در این روش در واقع نتایج حاصل از تحلیل جریان با استفاده از روش گردابه تصادفی۲ RVM می باشد . مشتق گیری از توزیع سرعت محلی حاصل از روش گردابه تصادفی، در مجاورت دیواره از دقت بالایی برای محاسبه تنش برشی برخوردار نمی باشد . مزیت روش تابع انرژی این است که برای محاسبه نیروی درگ کل نیازی به محاسبه تنش برشی ندارد و فقط با استفاده از نتایج حل به روش گردابه تصادفی که شامل مختصات و قدرت گردابه های موجود در جریان می باشد ، انرژی محاسبه می گردد . با استفاده از مشتق انرژی نسبت به زمان نیروی درگ کل قابل محاسبه است . در این مقاله نیروی درگ کل حاصله از روش تابع انرژی با نیروی درگ حاصله از رابطه بلازیوس برای صفحه تخت و نتایج دیگران مقایسه گردیده است