سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حشمت اله حقیقت – استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی کرما
عادل نیلی احمد آبادی – کارشناس ارشد مکانیک گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

چکیده:

از سیبک برای اتصال قطعات مکانیزم تعلیق و فرمان خودرو استفاده می شود روش مناسب برای تولید انبوه این قطعه، فورجینگ سرد میباشد مدلسازی پارامتریک سیبک و طراحی خودکار مراحل شکل دهی و تخمین ظرفیت پرس مورد نیاز این مقاله می باشد با وارد کردن ابعاد هندسی سیبک به برنامه کامپیوتری نوشته شده به زبان VISUAL BASIC مدل سه بعدی آن در محیط نرم افزار Solid Works ایجاد می شود پس از آن ابعاد بیلت، مراحل شکل دهی و حفره های قالبهای هر مرحله به طور خودکار طراحی شده و مدل سه بعدی آنها ایجاد می شود. ابعاد بیلت و ابعاد حفره های فرایندهای پیش فرم اکستروژن و کوبش اول به برنامه نوشته شده به زبان matlab وارد شده و با اجرای آن این فرایندها با روش کرانه فوقانی تحلیل شده و نیروی شکل دهی این مراحل محاسبه شده اند. کلیه مراحل شکل دهی با روش حجم محدود نرم افزار super forge شبیه سازی شده و در انتها نیز جوابهای حاصل از روش کرانه فوقانی با نتایج شبیه سازی مقایسه شده اند.