مقاله محاسبه هزينه سرانه تربيت دانشجو در مقطع دكتري حرفه اي پزشكي عمومي در دانشكده پزشكي شيراز در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۹ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: محاسبه هزينه سرانه تربيت دانشجو در مقطع دكتري حرفه اي پزشكي عمومي در دانشكده پزشكي شيراز در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل هزينه سرانه
مقاله بودجه ريزي عملياتي
مقاله هزينه فايده
مقاله پزشكي عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كجوري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: پيله ور علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تحليل هزينه- فايده روش علمي است كه به سياستگزاران كمك مي كند تا ازميان پروژه هاي گوناگون كه با استراتژي متفاوتي براي رسيدن به يك هدف مشخص و معين طرح شده اند، پروژه اي را انتخاب كند كه با «هزينه ثابت» حداكثر فايده را داشته باشد و يا با تعيين «سطح ثابتي از فايده» حداقل هزينه ممكن را موجب شود. بنابراين دانشگاهها بايد در مصرف منابع در دسترس خود، دقيق‎تر و كارآتر عمل كنند. اين مطالعه با هدف تهيه اطلاعات قابل استناد براي تصميم سازي مبتني بر شواهد توسط سياستگذاران انجام گرديد.
روش كار: با همكاري اداره كل آموزش، تعداد دانشجويان پزشكي عمومي استخراج گرديد. سپس با همكاري مديريت بودجه دانشگاه، هزينه كرد دانشكده در چهار زمينه آموزش، پژوهش، فرهنگي-رفاهي و مديريت با تاكيد بر رشته پزشكي استخراج گرديد و با استفاده از نرم افزار Excel آناليز انجام شد.
يافته ها: بر اساس يافته ها، هزينه سرانه واقعي آموزشي ۲۶۸٫۳ ميليون ريال، پژوهشي ۱۳٫۲۵ ميليون ريال، فرهنگي-رفاهي ۷٫۴ ميليون ريال، مديريتي ۱۴٫۴۵ ميليون ريال حاصل گرديد با تجميع چهار جزء هزينه هاي تشكيل دهنده هزينه سرانه فوق، عدد ۳۰۳٫۴ ميليون ريال حاصل گرديد.
نتيجه گيري: هزينه محاسبه شده به تنهايي پنج برابر مبلغي است كه به عنوان هزينه سرانه تربيت دانشجو به دانشگاه پرداخت مي گردد. نقاط هزينه كرد دانشگاه بيش از سهم پرداختي سازمان مديريت و برنامه ريزي بوده است و اين مطلب لزوم بازنگري در تخصيص اعتبار به دانشگاه ها توسط سازمان مديريت را مي طلبد.