مقاله محاسبه هزينه سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده تحت سياست توليد سفارشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۲۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: محاسبه هزينه سيستم مديريت موجودي توسط فروشنده تحت سياست توليد سفارشي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت موجودي توسط فروشنده
مقاله مديريت زنجيره تامين
مقاله تئوري تجديد پاداش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجي رسول
جناب آقای / سرکار خانم: معارف دوست محمدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي سيدبابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله يك زنجيره تامين دو سطحي شامل يك توليدكننده و يك خرده فروش در نظر گرفته مي شود. در اين زنجيره تامين تصميم گيري در مورد سطوح موجودي به صورت مركزي و توسط توليدكننده گرفته مي شود و توليدكننده پاسخ گوي نياز خرده فروش است. اين مطالعه حالتي را در نظر مي گيرد كه تقاضا براي خرده فروش از فرآيند پواسان پيروي مي كند و موجودي خرده فروش با خط مشي (r,Q) توسط توليدكننده تامين مي شود. توليدكننده با نرخ متناهي و معين جهت پاسخگويي به نياز خرده فروش بر اساس سياست توليد سفارشي، توليد مي كند و هر انباشته سفارشي  Qتايي خرده فروش را با چندين انباشته كوچك تر  qتايي براي خرده فروش ارسال مي كند. در اين مطالعه با استفاده از مفاهيم تئوري تجديد پاداش مجموع هزينه هاي توليدكننده و خرده فروش در شرايط «مديريت موجودي توسط فروشنده» بررسي و رابطه رياضي مشخص براي اين هزينه ها به دست مي آيد. نهايتا براي حالتي كه نرخ تقاضا حداكثر برابر نصف نرخ توليد است، مقدار بهينه هزينه و مقدار بهينه دفعات ارسال كالا از توليدكننده به خرده فروش به دست آمده است.