سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید شمس الدین علیزاده – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای_اداره کلHSE وزارت نفت
مهدی احمدلو – کارشناس بهداشت حرفه ای

چکیده:

اغلب مدیران برای بهبود نحوه مدیریت سیستم های ایمنی خوددلائل زیادی ارایه مینمایند اماآنها نمی توانند چگونگی توسعه و تقویت سیستم مدیریت ایمنی خود را شرح دهند یک سیستم مدیریت که خوب طراحی شده باشد به کاهش حوادث اسیب ها و بیماریها همچنین هزینه های غیرمستقیم پنهانی مربوطه کمک مینماید یکی ازمهمترین دلایل الزام اور که مدیریت باید مدنظر قراردهد کاهش اسیب ها می باشد بعلاوه یک سیستم مدیریت خوب به افزایش کارایی بهبود بهره وری بهبود روحیه و کیفیت محصول و کاهش احضاریه های قانونی کمک می کند ارایه یک برنامه ایمنی جامع که خوب مدیریت شود و سیستم مدیریت را حمایت کند به تقویت موقعیت سازمان دربازدیدهای مراجع قانونی ذیربط کمک خواهد نمود دراین مقاله به هزینه های مستقیم و غیرمستقیم حوادث و تاثیرآنها بربهره وری و سوددهی سازمان و نحوه محاسبه آنها پرداخته میشود