سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول حجی – استاد دانشکده صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
حامد طیبی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله یک مدل زنجیره عرضه دو سطحی که شامل یک انبار مرکزی و چند خرده فروشی است و فرآیند ورود مشتریان به هر خرده فروشی یک فرآیند پواسون است مورد بررسی قرار گرفته است. در این سیستم تمام انبارهاه از خط مشی موجودی پایه استفاده می کنند. هزینه این سیستم قبلا با این فرض که مدت حمل کالا از انبار مرکزی به خرده فروشی ثابت است محاسبه شده است. در این مقاله شرایط واقعی تری که بیان می دارد مدت های فوق متغییرهای تصادفی با توزیع های اختیاری هستنددر نظر گرفته شده است. آنگاه با استفاده از مفاهیم تئوری صف روشی برای محاسبه هزینه این سیستم ارایه شده است.