سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود هنرور نظری – دانشگاه صنعتی شریف
مصطفی پرنیانی – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

نیروگاههای تولید پراکنده دارای اثرات فراوانی بر شبکه الکتریکی می باشند. یکی از مهم ترین اثرات این واحدها، تاثیر آنها بر تغییرات ظرفیت فیدر توزیعی است که در آن قرار می گیرند. بر این اساس در این مقاله به بررسی اثر تولیدات پراکنده بر ظرفیت فیدر توزیع پرداخته، رابطه پارامتری میزان ظرفیت آزاد شده فیدر را بر حسب پارامترهای DG و فیدر بدست آورده و با استفاده از رابطه پارامتری بدست آمده، شرایط بهینه بهره برداری واحدهای تولید پراکنده را استخراج می کنیم. سپس روش ارزش گذاری آزاد سازی ظرفیت فیدر توزیع را ارائه کرده و در انتها کلیه روابط مذکور را بر یک فیدر توزیع نمونه مورد بررسی قرار می دهیم و در رابطه با نتایج آن بحث می کنیم.