سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالله بیاتی بوئینی – کارشناس طراحی هیدرولیک، شرکت صنایع آذرآب
سیدکیوان راثی زاده – کارشناس طراحی هیدرولیک، شرکت صنایع آذرآب

چکیده:

شیر پروان ای یکی از مهم ترین تجهیزات تاسیسات نیروگاه های برق آبی می باشد که برای قطع جریان بالا دست توربین هنگام شروع و خاتمه کارنیروگاه و تعمیر و بازدید توربین مربوط به آن مورد استفاده قرار می گیرد. این شیرها انواع مختلفی دارن. در این مقاله موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:
۱- معرفی ممان های وارد بر دیسک BF.V هنگام باز وبسته شدن شیر
۲- محاسبه نیروی وارده بر دیسک در موقعیت بسته
۳- بررسی گروه های بی بعد (حالت خاص عدد اویلر برای مدل و نمونه واقعی)
۴- ضریب نیروی عمودی
۵- محاسبه نیروی لیفت بر دیسک واقعی در موقعیت باز
۶- محاسبه سرعت سیال
۷- به دست آوردن ضریب افت شیر از طریق مدل
۸- محاسبه افت لوله بین دو مانومتر در مدل
۹- محاسبه افت لوله بین دو مانومتر در مدل
۱۰- محاسبه نیروی دراک بر دیسک واقعی در موقعیت باز
۱۱- ضریب نیروی افقی
۱۲- نیروی کل وارد بر دیسک
۱۳- محاسبه ممان هیدرولیکی
۱۴- ضریب ممان هیدرلیکی
۱۵- روش محاسباتی برای محاسبه نیروی لیفت و دراگ برای یک جریان دائمی غیر قابل تراکم دو بعدی
۱۶- ضریب نیروی هیدرولیک کل برای زوایای کوچکتر از ۲۵ درجه
۱۷- ضریب نیروی هیدرولیک کل برای زوایای بزرگتر از ۲۵ درجه