سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ابراهیمی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت
صادق جمالی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت
احمد غلامی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت
عبدا… بابائی – دانشکده برق – دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

تعیین و محاسبه امپدانس خطوط هوایی به عنوان گامی مهم، پیش از بررسی سیستم های توزیع از قبیل حل مس أله پخش بار و محاسبه جریان اتصال کوتاه در نظر گرفته می شود . در شبکه های توزیع به دلیل وجود خطوط تک فاز، دوفاز ، سه فاز بدون جایگشت و با بارهای نامتعادل، استفاده از مدل تک فاز خطوط مناسب نمی باشد . بنابراین جهت محاسبه دقیق تر و کامل تر امپدانس، استفاده از مدل سه فاز خط ضروری است . در این مقاله، ابتدا با استفاده از قوانین جریان و ولتاژ مدارها و به کمک مدلی مناسب از امپدانس خطوط شبکه های توزیع، روابط کارسون به شیو ه ای جدید و ساده اثبات شده است . سپس با توجه به روابط ارائه شده، برنامه ای با استفاده از نرم افزار Matlab ، جهت محاسبه واقعی امپدانس شبکه های توزیع تهیه و تدوین شده که صحت برنامه با نرم افزار ATP ، بررسی گردیده است . در پایان، با در نظر گرفتن استاندارهای کشور اعم از فرکانس، جنس خطوط و آرایش های متداول در شبکه های توزیع، عوامل موثر بر مقدار امپدانس خطوط بررسی و نتایج آن مورد ارزیابی قرار گرفته شده است .