سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام بیات – شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران- دفتر ف
محمدامیر حسینی خلج – شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران- دفتر ف
محمدرضا رضاجویی – شرکت توزیع نیروی برق شمالشرق تهران – دانشگاه علم و صنعت ایران- دفتر ف

چکیده:

از آنجائیکه جریان هجومی در لحظه راه اندازی ترانسفورماتور بسیار مهم می باشد و به سان یک ضربه مکانیکی قوی بر ساختار ترانسفورماتور اثر می گذارد ، لذا توجه خود را بر روی آن معطوف می کنیم . همانگونه که می دانیم با تحت ولتاژ قرار دادن اولیه یک ترانسفورماتور در حالتی که ثانویه باز است ، جریان کوچکی بنام جریان تحریک از سیم پیچ ها جاری خواهد شد که شامل دو جزء است : یکی مربوط به تلفات هسته و دیگری جریان مغناطیس کننده می باشد . مقدار این جریان به تلفات بی باری ترانسفورماتور ، تعداد دور سیم . [ پیچ اولیه ، شکل منحنی اشباع ترانس و حداکثر چگالی فوران بستگی دارد