سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمید بلالی – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا
امیرحسین چیذری – عضو هیئت علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تجارت محصولات کشاورزی علی رغم روند نزولی سهم این بخش در تجارت جهانی، به دلیل نقش استرات ژیک این بخش در مسئله امنیت و سلامت غذایی بسیار حائز اهمیت است . بر اساس مذاکرات دور اروگوئه در سال ۱۹۹۵ در مورد محصولات کشاورزی در چارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO) ، کلیه کشورهای عضو این سازمان ملزم به اجرای یکسری تعهدات در مورد تجارت محصولات کشاورزی در سطح جهان می باشند . کاهش موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای ، کاهش یارانه های صادراتی و حمایتهای داخلی از جمله تعهدات کشورهای عضو این سازمان در مورد تجارت محصولات کشاورزی می باشد که در واقع اعمال این سیاستها تجارت در مورد محصولات کشاورزی را به سمت رقابت کامل سوق می دهد . بعبارت دیگر در صورت اعمال دقیق این الزامات، کشورهایی که دارای مزیت نسبی در تولید محصولات کشاورزی هستند، در بلندمدت به عنوان صادرکننده این محصولات خواهند بود . در این تحقیق حمایت کلی داخلی بر اساس مجموع حمایتهای قیمتی و سایر انواع حمایتهای تولیدی قابل اطلاق به محصول در مورد گردو برای سال زراعی ۸۴-۸۳ محاسبه گردیده است . اطلاعات لازم برای مطالعه و بررسی ساختار هزینه تولید گردو از طریق عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه های صورت پذیرفته و نتایج نشان دادند که در صورت پیوستن به WTO در مورد محصول گردو، الزامی در جهت کاهش حمایت داخلی از محصول گردو وجود ندارد . بعبارت دیگر پیوستن به سازمان تجارت جهانی در مورد تولیدکنندگان و در واقع صادرکنندگان محصول گردو در کشور می تواند درشرایط فعلی و بدون اعمال هیچ یک از محدودیتها و الزامات تعیین شده صورت پذیرد