سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

ایده مفرح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی اکبر سالاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
الهام مفرح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مولکول کامفرول به عنوان یکی از آنتی اکسیدان های مطرح در سطح بیولوژیکی مطرح بوده و به دلیل داشتن این خاصیت قادر است تا به عنوان دارویی موثر جهت مبارزه با برخی سرطان ها بکار رود. در ضمن این مولکول جهت جلوگیری از زیان های اکسندگی در سلولها چربیها و DNA موثر است. از بسته شدن شریانها جلوگیری می کند و مانع از اکسایش غلظت کم لیپو پروتئین و تشکیل آن در خون می شود. در این مقاله به محاسبه ی طیف های NMR مولکول کامفرول و مقایسه ی آنها با طیف تجربی مولکول مورد نظر پرداخته شد. در این مقایسه روش B3LYP با سری پایه ی ۶-۳۱۱+G(d,p) بیشترین شباهت را با نتایج تجربی دارد.