سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی گودرزی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیم
علیرضا طاهرخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ارا
علیرضا فضلعلی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک

چکیده:

با توجه به اینکه در فرآیندهای فاز گاز نیاز به مقدار ویسکوزیته گازها می‌باشد و علاوه بر این اندازه‌گیری ویسکوزیته گازها مشکل می‌باشد به همین علت محققین زیادی سعی در پیش بینی ویسکوزیته گازها کرده و مدلهایی را بر آن ارائه نموده‌اند. در این مقاله روش‌های مختلفی برای پیش بینی ویسکوزیته مطرح خواهند شد و در آنها دقت هر یک از این روشها با استفاده از نمودارهای ویسکوزیته برحسب دما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.