سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید میرحاجی – کارشناسی ارشد آب‌های زیرزمینی دانشکده علوم دانشگاه تبریز
اصغر اصغری مقدم – استادیار گروه زمین‌ شناسی دانشکده علوم دانشگاه تبریز

چکیده:

ضریب قابلیت انتقال T از مهم‌ترین و کاربردی تعیین پارامترهای هیدرولیکی سفره‌های آب زیرزمینی و عوامل مطالعاتی یک پروژه آب زیرزمینی است. با بسط معادله ژاکوب و ناچیز نمودن تسهیلات ضریب ذخیره، زمان و شعاع چاه و فقط با استفاده از ظرفیت ویژه چاه و با اندازه‌گیری افت و چهار می‌توان ضریب قابلیت انتقال یک سفره را محاسبه نمود. در آبخوان دشت چالدران این عمل با استفاده از یک برنامه کامپیوتری ( به زبان MATLAB6.5.1 ) انجام شده است. برای بسط ضریب قابلیت انتقال به سایر نقاط دشت از هم‌بستگی بین مقاومت عرضی ( RT ) و T حاصل از نتایج ظرفیت ویژه و پمپاژ استفاده شده است.