سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
عباس مزروعی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبشناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

هدایت هیدرولیکی (K) و ضریب قابلیت انتقال (T) از مهمترین و کاربردی ترین پارامترهای هیدرولیکی سفره های آب زیر زمینی می باشند. با استفاده از داده های ظرفیت ویژه می توان T را در نقاط مختلف ابخوان محاسبه کرد که در آبخوان دشت آذر شهر این عمل با استفاده از یک برنامه ساد ه کامپیوتری انجام شده است. برای بسط ضریب قابلیت انتقال به سایر نقاط دشت از همبستگی بین مقاومت عرضی (RT) و T حاصله از آزمایشات پمپاژ و ظرفیت ویژه استفاده شده است.