سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی براتی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، ایران ترانسفو
محمدتقی کشاورزی – موسسه تحقیقات ترانسفورماتور ایران، ایران ترانسفو

چکیده:

طراحی بهینه ترانسفورماتورهای قدرت و سیستم خنک کاری آنها که جریان روغن داخل بوبینها توسط واشرهایی جهت داده شده ۱ باشد، مستلزم محاسبه دقیق تلفات و ماکزیمم نقاط دمایی ( نقاط داغ ) ۲ بوبین و محل آنها است . در این نوع ترانسفورماتورها محل ماکزیمم نقاط دمایی و مقدار آنها علاوه برمیزان تلفات، به آرایش بوبین توسط واشرها بستگی دارد . در این مقاله توسط مدل شبکه ای جریان روغن و با محاسبه دقیق تلفات ( تلفات فوکو و اهمی ) و وابستگی دمایی آنها و ملاحظه تغییرات دمایی خواص فیزیکی روغن نظیر ویسکوزیته، دانسیته، گرمای ویژه و عدد پرانتل، پارامترهایی نظیر سرعت روغن داخل کانالها، جهش دمایی بوبین، افت فشار داخل بوبین، ماکزیمم نقاط دمایی و محل آنها، دمای تک تک بشقابها و تلفات واقعی هر یک از آنها ( با توجه به دمای واقعی هر بشقاب ) و حالت بهینه آرایش واشرها محاسبه شده است