سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالصمد طاهری – گروه اپتیک و لیزر ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، دانشگاه اصفهان،

چکیده:

معادلات دیفرانسیل جفت شده مربوط به پدیده پراکندگی بریلوئن برانگیخته در آینه همیوغ فازی را به کمک روش تقسیم مرحله و با در نظر گرفتن شرایط ناایستا که به شرایط عملی نزدیکتر است، حل نمودیم. به علاوه، شبیه سازی برای مقادیر بهینه طول سلول و فاصله کانونی عدسی کانونی کننده انجام گرفته و نتایج به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفته اند.