سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی جعفرقلی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

در رژیمهای پایا و در فرآیند کار شیرهای کنترلی هیدرومکانیکی، المانهای متحرک علاوه بر نیروهای ارتجاعی و فشارهای استاتیکی، تحت تاثیر بارهای اضافی ناشی از کاهش و افزایش سرعت و یا دوران سیال قرار میگیرند . نامطلوبترین این بارها، بارهایی میباشند که درناحیه مقطع کنترلی المان کنترلی پدیدار میشوند . این نوع بارها شدیدًا مشخصههای استاتیکی دستگاههای کنترلی را منحرف مینمایند . در این تحقیق محاسبه و تحلیل مشخصه استاتیکی یک شیر کنترلی انجام شده است . این شیر کنترلی، استابیلایزر نام داشته، وظیفه آن تنظیم فشار خروجی با توجه به سطح فشار فرمان است . همچنین با بررسی اثرات پارامترهای مختلف بر مشخصه بدست آمده، استاتیزم شیر مورد ارزیابی قرار گرفته، با تحلیل نتایج بهدست آمده، نحوه کاهش خطای استاتیکی ارایه گردیده است .