سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید جوادی – دانشگاه صنعت آب و برق – دانشکده برق – گروه مهندسی قدرت
محمدجواد کریمی – دانشگاه صنعت آب و برق – دانشکده برق – گروه مهندسی قدرت

چکیده:

در این مقاله محاسبه دقیق میدان مغناطیسی در اطراف خطوط انتقال با منظور نمودن هادی بین دو برج به صورت خطوط شکسته مطرح و توزیع میدان مغناطیسی در اطراف خط انتقال در پائین ترین ارتفاع هادیها ارائه شده است . در این راستا نرم افزاری محاسبات میدان مغناطیسی در اطراف خطوط ( هادیهای ) شکسته در فضای سه بعدی ارائه شده و نشان داده شده که توزیع میدان
مغناطیسی خطوط انتقال با هادیهای طویل ( طول بیش از ۲۰۰ متر ) در موقعیت هادیها در پائینترین ارتفاع هادی خطوط، قابل شبیه سازی است . در نرم افزار معرفی شده امکان محاسبه مکان
نقاط با مقادیر یکسان میدان مغناطیسی پیش بینی گردیده که این قابلیت محاسبه و تعیین حریم استوانه ای اطراف خطوط انتقال با مشخص شدن میزان شدت میدان توسط کاربر را فراهم کرده است