مقاله محاسبه و تفسير برخي شاخص هاي ريخت زمين ساختي پيرامون گسل ترود، جنوب دامغان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: محاسبه و تفسير برخي شاخص هاي ريخت زمين ساختي پيرامون گسل ترود، جنوب دامغان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسل ترود
مقاله ريخت زمين ساخت
مقاله نوزمين ساخت
مقاله شاخصVf،SL و Smf

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
درباره جنبايي نوزمين ساختي منطقه ترود، تنها اطلاعات زمين شناختي موجود، لرزه خيزي منطقه است كه گسل لرزه زاي ترود، عامل اصلي آن در نظر گرفته مي شود. اين گسل در بخش بيشتر طول خود در زير آبرفت ها پنهان است و بنابراين با بررسي ويژگي هاي ريخت زمين ساختي آن مي توان شواهد بيشتري از جنبايي آن و يا جنبايي برخي ساختارهاي وابسته به آن به دست آورد. محاسبه سه شاخص ريخت زمين ساختي شامل شاخص طول – گراديان رودخانه(SL)  و نسبت عرض كف دره به ارتفاع دره (Vf) درآبراهه ها و سينوسيته پيشاني كوه هاي منطقه (Smf)  مقادير بالايي را براي ۴۲۵) SL تا۱۰۴۴ ) و مقادير پاييني را براي (۲٫۶۸ تا۳٫۳۴ ) و  SMF( 1.05تا۱٫۴۴ ) نشان مي دهد و دلالت بر جنبايي منطقه ترود بويژه در دو بخش مركزي (نزديك پيشاني كوه ها) و شمال باختري (در نزديكي خط تقسيم اصلي كوه هاي ترود) آن دارد و از اين رو مي توان رده ۱ پويايي نوزمين ساختي را براي منطقه در نظر گرفت. جنبايي بخش مركزي در اثر حركات گسل ترود و جنبايي بخش شمال باختري به احتمال زياد در اثر فرازگيري بيشتر منطقه به واسطه سازوكار دست كم يك گسل موازي با گسل ترود است كه با فاصله زماني اندكي، پيشاني كوه هاي باقي مانده را تشكيل مي داده است. توزيع كرنش ناشي از جنبايي منطقه ترود به گونه اي است كه پيشرفت دگرريختي را از شـمال – شمال باختر به جنوب – جنوب خاور و نيز از باختر به خاور نشان مي دهد.