سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد صادقی – کارشناس ارشد ژئودزی اداره ژئودزی و ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور
روح الله عمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران – جنوب

چکیده:

امروزه با توجه به تکنولوژیهای پیشرفته در خصوص جمع آوری اطلاعات ژئودزی از زمینی توان به مدلهای بهتری در زینه حرکات و تغییر شکل زمین، نسبت به سالهای گذشته دست یافت. یکی از پدیده های مورد بحث فرآیند جابجایی در پوسته زمین و به عبارت دیگر پدیده ژئودینامیک می باشد. در این مقاله سعی شده است تا با بکارگیری و مقایسه مدلهای مختلف به جهت و میزان جابجایی در منطقه ایران دست یابیم. بر اساس محاسبات صورت گرفته مطابق با مدلهای NNR-NUVEL14,NUVEL-1,NNR-NUVEL-1A,NUVEL-1A,APKIM2000 روند جابجایی ازجهت جنوب – غرب و غرب به شال – شرق و شرق و بر اساس خروجی حاصل از مدلهای APKIM2000,NNR میزان جابجایی به طور متوسط بین ۲۵ تا ۳۰ میلیمتر در سال می باشد.