مقاله محاسبه پارامترهاي طراحي شبکه هاي مخابراتي سلولي زير دريا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۴۵ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: محاسبه پارامترهاي طراحي شبکه هاي مخابراتي سلولي زير دريا
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتشار صوتي
مقاله شبكه هاي سلولي زير دريا
مقاله استفاده مجدد فركانسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زفره محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي پژمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله كاربردهاي شبكه هاي زير آبي مي توان به مواردي همچون جمع آوري داده هاي اقيانوس شناسي، كنترل آلودگي دريايي، تحقيقات دريايي، جلوگيري از بلايا و آسيب هاي طبيعي مانند سونامي، كمك به دريانوردي و … اشاره نمود. شبكه هاي زيرآبي بايد بتوانند داده هاي جمع آوري شده را از طريق يک ايستگاه پايه در زير دريا به کاربران ديگر و يا يك ايستگاه ساحلي برسانند. از آنجا که پهناي باند در کانال هاي صوتي زير آب بسيار محدود است، استفاده مجدد فرکانسي و در نتيجه بهره گيري از مفهوم شبكه هاي سلولي در اين کانال ها بسيار با اهميت خواهد بود. در اين مقاله پس از بدست آوردن نسبت سيگنال به تداخل براي كانال هاي صوتي زيرآب، محدوده مجاز براي انتخاب شعاع سلول تعيين شده است. از نتايج قابل توجه اين است كه براي برآورده كردن شرايط سيگنال به تداخل و پهناي باند موردنظر براي كاربران موجود در سلول، ممكن است به ازاي پارامترهاي خاصي، مانند چگالي كاربران در سلول، محدوده مجازي براي انتخاب شعاع سلول و در نتيجه انجام طراحي موردنظر وجود نداشته باشد. در ادامه، تعداد کاربران قابل پشتيباني در واحد فرکانس، پهناي باند به ازاي هر کاربر و ظرفيت كاربر نيز براي شبكه هاي سلولي زير دريا تعيين شده است.