سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم سلیمانزاده – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله یک عبارت تحلیلی ساده برا ی معادله زمان ١ بدست می آورد، که اختلاف بین زمان خورشیدی ٢ و زمان متوسط محلی ٣ را در غالب پارامترها ی مدار زمین بیان می کند؛ سپس از آن عبارت برا ی محاسبه پارامترهای مدل استفاده می شود و برای ا ین منظور تنها از یک جدول زمانها ی طلوع و غروب خورشید به عنوان ورودی استفاده می کند . این محاسبه ساده منجر میشود به ا ینکه زمانهای عبور از حضیض ٤ زمین و اعتدال بهاریبه یک یا دو روز و زاویه میل ٥ محورها به چند درصد تصحیح شود.