سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن کریمی – استادیار دانشکده هوافضا
مهدی قنادی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

در موشک های سوخت مایع از محصولات مولد گاز جهت تولید نیروی لازم برای حرکت توربین و یا تحت فشار قرار دادن سوخت و اکسید به منظور انتقال آنها با دبی و فشار لازم به محفظه احتراق استفاده می شود. بنابراین شناخت و پیش بینی رفتار مولد گاز به ازای شرایط مختلف کارکرد می تواند در کاهش هزینهتست ها و همچنین تحلیل دقیق تر نتایج موثر باشد.
جهت تعیین پارامترهای ترمودینامیکی و احتراقی مولد گاز دو مولفه ای لازم است که مشخصات محصولات احتراق به دست آید. در این پژوهش روش های محاسبه ترمودینامیکی و احتراقی در مولد گاز مایع در نسبت های مختلف مولفه های اکسید کننده به سوخت Km به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.