سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز عسگریان – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران
سیدمهدی افضلی – کارشناس‌ارشد‌سازه‌های‌دریایی، دانشگاه‌خواجه‌ نصیرالدین‌طوس

چکیده:

سازه‌های دریایی معمولاً به روش متعین آنالیز می شوند ولی ازآنجا که پدیده‌های تصادفی مختلفی در مقاومت و بارگذاری وجود دارند و بارهای محیطی وارده به سکوها دارای ماهیت تصادفی هستند تحلیل احتمالاتی برای سکوها کاملاً ضروری و منطقی به نظر می‌رسد. توسعه این روش درکنار روشهای مرسوم, طراحان را قادر می‌سازد تا به صورت دقیق تری رفتار سازه را در برابر تغییر پارامترهای تصادفی مقاومت و بارگذاری مورد بررسی قرار دهند. با توجه به اینکه در روشهای رفتار نهایی سکو مورد توجه می‌باشد, لذا آنالیز بارافزون (Pushover) که یک آنالیز استاتیکی غیر خطی می‌باشد, برای بررسی رفتار سازه چند درجه آزادی مفروض به کار بسته می‌شود. در این مقاله حساسیت ظرفیت نهایی محاسبه شده با استفاده از آنالیز بار افزون نسبت به تغییرات پروفیل بار اعمالی به سکو مورد بررسی قرار گرفته است. این مسأله از این جهت حائز اهمیت می‌باشد که می‌توان با استفاده از نتایج آن پارامتر عدم قطعیت ظرفیت شکست سکو را که نقش مهمی در بدست آوردن احتمال شکست دارد، محاسبه کرد. در آنالیزهای حساسیت چگونگی ارتباط ظرفیت نهایی شکست سکو با ارتفاع و پریود امواج وارده به سکو و همچنین ضریب تغییرات ظرفیت نهایی سکو برای سه سکوی نمونه استخراج شده است.