سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

تقی اکبری چالش تری – دانشگاه اصفهان ، گروه فیزیک ؛ اصفهان
محمد علی شاهزمانیان – دانشگاه اصفهان ، گروه فیزیک ؛ اصفهان

چکیده:

تعمیم نظریه گینزبرگ– لاندائو در ناحیه بحرانی را شرح داده ایم. سپس با استفاده از معادلات ناهمسانگرد GL، ضریب گینزبرگ -لاندائو را برای ابررساناهای گرم بدست آورده ایم و در نهایت رابطه ای برای تاثیر فشار بر این ضریب ارائه کرده ایم.