مقاله محاسبه پاسخ بسامدي شبکه لرزه نگاري تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زمين از صفحه ۱۹ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: محاسبه پاسخ بسامدي شبکه لرزه نگاري تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاسخ بسامدي
مقاله تابع انتقال
مقاله سامانه لرزه نگاري
مقاله شبکه لرزه نگاري
مقاله شبکه لرزه نگاري دورسنجي تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشتري جعفري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر به سيگنالهاي نگاشته از يك چشمه لرزه ايي در ايستگاهي با سامانه هاي مختلف بنگريم ميبينيم كه شكل موجهاي ثبت شده ميتوانند كاملا متفاوت باشند. يكي از موجبهاي اصلي اين تفاوت پاسخ بسامدي يا به بياني ديگر تابع انتقال سامانه لرزه نگاري است. دانستن پاسخ بسامدي ايستگاهها شبکه هاي لرزه نگاري از نيازهاي اوليه پردازش و تفسير لرزه نگاشتها است. ولي نبايد فراموش كرد كه جنبش زمين نگاشته شده در سامانه لرزه نگاري با سيگنالي كه در چشمه توليد مي شود بسيار متفاوت است. مطالعه پاسخ بسامدي يكي از ابزارهايي است كه به زلزله شناسان امكان جدا سازي تاثير دستگاهي و نزديكتر شدن به شناخت سيگنال واقعي توليد شده در چشمه را مي دهد. لذا در اين مقاله به محاسبه پاسخ بسامدي شبكه لرزه نگاري دورسنجي تهران در حوزهاي جابجايي، سرعت و شتاب پرداخته شده است.