سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا السادات آشفته – دفتر مهندسی ونظارت شرکت قطارهای مسافری رجاء- لیسانس مهندسی راه آهن ( م

چکیده:

در این مقاله سعی شده است با توجه به پروفیل مسیر ، ابعاد گیج ساختمانی ، حداکثر دور ، حداقل شعاع قوس مسیر فرمولها و روابط مربوط به محاسبه گیج سینماتیکی ارائه و بررسی شود و نهایتاً ،یک نمونه محاسبه برای مسیر تهران-مشهد انجام گرفته و گراف مربوطه ارائه شود .