سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مرادی – گروه ماده چگال ، بخش فیزیک ، دانشکدهعلوم ،دانشگاه شیراز ، شیراز
فردین تقی زاده – گروه ماده چگال ، بخش فیزیک ، دانشکدهعلوم ،دانشگاه شیراز ، شیراز و گروه

چکیده:

نظریه تابعی چگالی ابزار بسیار مفیدی برای محاسبه خواص ساختاری و ترمودینامیکی سیالات مولکولی است. در این مقاله با استفاده از نظریه تابعی چگالی وزنی و روابط مربوطه مقدار پروفیل چگالی مایع دیسک سخت در کنار دیواره ذرات دیسک شکل با اندازه های مختلف محاسبه شده است. همچنانکه مشاهده می شود پس از محاسبه پروفیل چگالی می توان فشار و از طریق فشارامکان محاسبه ضرایب اسمتیک فراهم است. نتایج به دست آمده توسط نظریه تابعی چگالی وزنی در توافق خوبی با روش شبیه سازی کامپیوتری مونتی کارلو می باشد