سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – استاد، دانشگاه صنعتی شریف
محمد فراهانی – دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات مهندسی جهاد
شفا حسینی نژاد – کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات مهندسی جهاد

چکیده:

در این پژوهش محاسبه پسای اضافی یک ورودی هوای مافوق صوت متقارن محوری به کمک داده های تجربی بررسی شده است. بدین منظور دو روش معرفی شده است. شیوه اول از ساختار موج های ضربه ای یک ورودی هوای تک مخروطی بدست آمده از روابط تئوری و فشار استاتیک اندازه گیری شده بهره می گیرد، در حالیکه در روش دوم با استفاده از هندسه امواج ضربه ا ی حاصل از تصاویر آشکارسازی و در دست داشتن نسبت دبی جرمی که از تست تجربی به دست می آید، مقدار پسای اضافی محاسبه شده است. با بکارگیری این دو شیوه مقدار پسای کل و در نتیجه پسای اضافی ورودی به دست آمده است . نتایج دو روش در نسبت های مختلف دبی جرمی ورودی مقایسه شده و تطابق نسبتاً خوبی در دو روش مشاهده می شود. بنابراین با استفاده از هر یک از دو روش فوق، با توجه به داده های تجربی موجود، امکان محاسبه پسای اضافی ورودی فراهم می شود بطوریکه از بکار بردن بالانس گران قیمت جلوگیری می گردد.