سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید کیاء – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت- دکترای شیمی فیزیک و عضو هیات علمی
مرجانه جهانگیری لاهکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت-دانشجوی کارشناسی شیمی محض و عضو باشگاه پژ

چکیده:

در این مجموعه با استفاده از محاسبات پیشرفته آغازین (ab initio) بر پایه ۶-۳۱G 3-21G مولکول باکی بال C60 و همچنین مولکول های متان- آمونیاک- بنزن- و تیوره محبوس شده در C60 از لحاظ طول پیوند و انرژی مورد مطالعه قرار گرفته و ساختارها بهینه شدند. روش محاسبات بر اساس نظریه هارتری فاک HF نظریه تابعی چگالی DFT و با استفاده از نرم افزارهای گوسین ۹۸ و Gview می باشد. همچنین در این روش طول پیوندهای ما بین حلقه های پنج ضلعی- شش ضلعی و شش ضلعی- شش ضلعی، انرژی های درون وجهی encapsulating energies و طول پیوند در مولکول های آمونیاک، متان، تیوره و بنزن در حالت آزاد و به هنگام حبس در قفس C60 تعیین شدند و نتایج بدست آمده با نتایج تجربی در دسترس مورد مقایسه قرار گذفت و مشاهده شد که داده های حاصل با نتایج تجربی مطابقت خوبی دارد.