سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهاب الدین اکبری – شرکت مهندسین مشاور نیرو
محمود حالتی املشی – شرکت مهندسین مشاور نیرو

چکیده:

محاسبــات چگــالی شــار نوری روی دریافـت‎کننده در نیروگاههای خورشیدی از نوع دریافت‎کننده مرکزی پیچیده و وقت‎گیر می‎باشد. برای انجام این کار در اولین نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی از نوع دریافت‎کنندة مرکزی در ایران که در طالقان در دست نصب می‎باشد، از یک روش که با چند فرض مسئله را از شکل انتگرال دوگانه به دو انتگرال یک گانه تبدیل کرده و حجم محاسبات را تا حد زیادی کاهش می‎دهد استفاده شده است. در انتها برنامه‎ای براساس این روش نوشته شده و مقادیر چگالی شار بر روی دریافت‎کنندة مرکزی این نیروگاه که برای طراحی مورد نیاز می‎باشد به دست آمده است.