سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مرادی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز
فردین تقی زاده – بخش فیزیک دانشگاه شیراز، گروه فیزیک دانشگاه یاسوج
رضا خرداد – گروه فیزیک دانشگاه یاسوج

چکیده:

جهت مطالعه خواص ساختاری و ترمودینامیکی سیستمهای کلاسیکی با تعداد ذرات متغیر پتانسیل بزرگ به صورت تابعی چگالی معرفی می شود که با کمینه کردن این انرژی نسبت به چگالی انرژی حالت تعادلی به دست آمده و به کمک آن کمیتهای لازم به دست می آید . در این مقاله مولکولهای بیضی شکل را را بکار می بریم . در این مدل چهار جهت ROM می باشد محدود می کنیم . برای پیدا کردن پروفیل چگالی مدل d بین دو دیوار سخت موازی که فاصله آنها از هم متقارن در صفحه در نظر گرفته و محاسبات انجام می شود . دراین مقاله از این مدل برای محاسبه پروفیل چگالی بین دو دیوار استفاده شد که نتایج حاصل به خوبی نوسانات چگالی در نزدیکی دو دیوار را نشان می دهد .