سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داود تحویلدارزاده – کارشناس ارشد گروه شناورهای سطحی، سازمان صنایع دریایی
علی زینتی – کارشناس ارشد گروه شناورهای سطحی، سازمان صنایع دریایی
محمد مونسان – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمدسعید سیف – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سرعت و برد به عنوان مشخصه های اصلی کارایی رزمی یک زیردریایی محسوب می شوند و در مراحل اولیه طراحی لازم است تا طراحان زیردریایی تخمین مناسبی از مقدار این دو پارامتر در اختیار داشته باشند. بدین منظورمی توان از روشهای پارامتری استفاده نمود. در این مقاله به معرفی روشهای تخمین توان موتور، برد سطحی و زیرسطحی و … پرداخته شده است که به عنوان یک روش استاندارد در تمامی دفاتر طراحی زیردریایی جهان مورد استفاده قرار می گیردو جایگزین مناسبی برای روشهای عددی محسوی می شود و در نهایت با استفاده از روش معرفی شده در این مقاله نرم افزاری تهیه شده است که قادر است مقدار توان موتورهای الکتریکی و دیزل را تخمین زده و مقادیر برد سطحی و زیرسطحی را در سرعتهای مختلف محاسبه نماید این نرم افزار همچنین قادر است مدت زمان ماندگاری زیردریایی در زیرسطح و ضریب آشکارسازی آن را مشخص نماید. نتایج حاصل از این نرم افزار برای زیردریایی روسی کلاس کیلو و زیردریایی آلمانی کلاس Type 1700 استخراج شده و با مقادیر موجود برای این دو شناور مقایسه گردیده است.