سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی خرمائی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید مدرس – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله کشش سطحی محلول دوجزئی آب با ٥ الکل متانل، اتانل، نرمال پروپانل، ایز و پروپانل و نرمال بوتانل در دمای ٢٠o C با ترکیب درصد متفاوت ب ا رو ابط مختلفی محاسبه و نتایج با داده های آزمایشگاهی مقایسه شده است . این روابط از نظر حجم محاسبات و سهولت و دقت، متفاوت اند . بنابراین رابطه ای جدید برای محاسبه کشش سطحی ارائه می شود که در عین سادگی، نتایج قابل قبولی را در پیش گویی کشش سطحی الکل ها بدست می دهد