سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد براآنی – دانشگاه اصفهان گروه مهندسی کامپیوتر
سعید فرضی – دانشگاه اصفهان گروه مهندسی کامپیوتر

چکیده:

با توجه به لزوم استفاده از اطلاعات درست در سیستمهای اطلاعاتی اندازه گیری کیفیت اطلاعات اهمیت ویژه ای دارد در سالهای اخیر روشهای متعددی برای محاسبه کیفیت داده ها که عمدتا براساس روشهای آماری می باشند مطرح شده است مشکل عمده روشهای آماری عدم استفاده از ماهیت داده ها در اندازه گیری کیفیت است روش دیگری که در محاسبه کیفیت داده ها استفاده میشود روش داده کاوی است دراین روش به کمک الگوریتم های داده کاوی دانشی از سیستم استخراج می شود که پایه مناسبی برای اندازه گیری کیفیت داده ها است دراین مقاله روشی ریاضی براساس دانش کسب شده از الگوریتمهای داده کاوی برای محاسبه کیفیت یک تراکنش ورودی ارائه شده است همچنین سرعت انجام کار نیز بهبود یافته است.