سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد باقری – دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
محمود میرزایی – هیات علمی دانشگاه اراک، اراک، ایران
علی مرادزاده – دانشکده معدن و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
مصطفی یوسفی راد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده:

با توجه به نیاز مبرم کشور ایران به منابع آب زیرزمینی، پارامترهای چون تخلخل، آبدهی ویژه، میزان آب موجود در آبخوان و مقدار آب قابل استحصال از اهداف ضروری مطالعات هیدروژئولوژی یک آبخوان می‌باشند. پارامترهای مذکور معمولاً به کمک مطالعات زیر سطحی محاسبه می‌شوند. با توجه به پر هزینه و وقت گیر بودن اینگونه روشهای زیر سطحی با استفاده از ارتباط مستقیم این پارامترها با مقاومت الکتریکی و اندازه‌گیری آن با استفاده از روش‌های ژئوالکتریکی با روشی ارزان‌تر و سریع‌تر تخمینی کیفی از این پارامترها بدست آمده است و با محاسبه حجم لایه آبدار و استفاده از مقادیر تخلخل و آبدهی ویژه میزان آب موجود و قابل استحصال آبخوان برآورد گردیده است.