سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
محمدرضا جلالی – گروه فیزیک دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:
در این کار محاسباتی به محاسبه بستگی ساختار بلور LiF پرداخته می شود به وسیله حل معادله شرودینگر برای هر ساختار اتمی و ملوکولی می توان به ویژگیهای انرژی آن پی برد. بررسی برهمکنش انرژی و ماده باید اطلاعات دقیقی از فاصله گذار ها و همچنین احتمال انجام گذارها بدست آورد. معادله شرودینگر تمام این اطلاعات را در حد غیر نسبیتی در اختیار ما قرار می دهد ولی یک مساله وجود دارد: حل این معادله برای سیستمهای چند اتمی کار بسیار مشکلی است و بجای حل تحلیلی از حلهای عددی استفاده می شود.از طرفی دیگر با توجه به پیچیدگی های معادله شرودینگر نیاز به انجام تقریبهایی در انجام محاسبات هستیم این تقریبها زمان محاسبات را کوتاه و دقت انجام محاسبات را تعیین می کنند.