سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بابک پرگار – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
مجید هاشمی نژاد – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
مهدی وکیلیان – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مدل سازی کابلهای زیرزمینی در حوزه modal با استفاده از تئوری مقدار ویژه / بردار ویژه، ماتریسهای تبدیلبرای بدست آوردن ادمیتانس مشخصه Ycm و تابع انتشار Hm در حوزه modal بکار گرفته می شوند . اما با وجود آنکه ماتریسهای تبدیل مذکور مختلط و وابسته به فرکانس می باشند، برنامه های تحلیل حالتهای گذرای الکترومغناطیسی ( EMTPs )آنها را حقیقی و ثابت محاسبه شده در یک فرکانس خاص ) درنظر می گیرند که این کار علیرغم آنکه بازده محاسبات را افزایش می دهد اما در مواردی که وابستگی فرکانسی درایه های ماتریس تبدیل شدید باشد نظیر کابلها به
نتایج اشتباه و غیرقابل اعتماد منجر خواهد شد . از طرف دیگر به علت switchover بردار ویژه، درایه های ماتریس تبدیل توابع هموار و پیوسته ای در رنج فرکانسی موردنظر نخواهند بود . در این مقاله با درنظرگرفتن ماتریسهای تبدیل وابسته به فرکانس، الگوریتمی جدید برای غلبه بر switchover ارائه گردیده است . همچنین تأثیر درنظرگرفتن ماتریس تبدیلوابسته به فرکانس در محاسبه Ycm و Hm در مقایسه با حالتی که ماتریس تبدیل در یک فرکانس خاص محاسبه شده و برای تمام طیف فرکانسی درنظرگرفته شده، مطالعه گردیده است