سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک ناصرشریف – دانشکده کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا فیضی درخشی – دانشکده کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
احمد اکبری – دانشکده کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

حدآستانه شنوایی گوش انسان کاربرد وسیعی در سیستمهای کد کردن گفتار دارد . از این رو محاسبه این حد آستانه با یک شیوه دقیق و مطمئن ، می تواند نقش مهمی در سیستمهای کد کردن گفتار داشته باشد . کار حاضر شیوه ای برای محاسبهمدل فرکانسی شنوایی گوش انسان و تقریبی ازحدآستانه شنوایی ارائه می دهد و آزمایشهایی را برای اطمینان از صحت مدل بدست آمده طرح می کند و روشی برای استفاده از آن در بهبود و بازشناسی گفتار پیشنهاد می کند .